MENJADOR

cropped-photo-1471193945509-9ad0617afabf-1.jpg

Aquesta comissió gestiona íntegrament el menjador escolar per donar la màxima qualitat a tots els alumnes (contractació de personal, elaboració dels menús, proveïdors,…). Des de l’Amipa s’està treballant per oferir un servei de menjador apostant per productes i proveïdors de proximitat i de qualitat
El menjador escolar comença el 12 de setembre de 2019 i finalitzarà el 19 de juny de 2020. Les persones contractades per l’Amipa responsables d’aquest servei són:
Coordinadora Sra. Noemi Roset
Cuineres Sra. Ester Estany Matamala Sra. Rosa Ferres Verges.

2.-El preu dels menús és el següent:

TARIFES
Pel que fa a les tarifes dels serveis de l’AMIPA, els infants poden tenir consideració de fix

o eventual , segons els següents criteris:

Servei de menjador:

-Es consideren alumnes fixes si, com a mínim, es queden tres dies a la setmana (segons marca la normativa de la Generalitat de Catalunya). El preu dels menús del curs 2020/2021 és el següent:

*El preu del menjador escolar és el resultat de la suma de totes les despeses: menjar, personal de cuina i monitoratge, assegurances, parament de la taula, combustible, etc. Aquest preu es revisa anualment segons la variació de l’IPC i s’ajusta a la normativa que estableix la Generalitat de Catalunya.

PAGAMENT 

 Els/les alumnes que han presentat butlleta d’inscripció pagaran mensualment mitjançant domiciliació bancària abans del dia 10 del mes següent. 

Els/les alumnes que facin un ús esporàdic del menjador hauran de comprar els tiquets de menjador al bar La Pedrera (C/ d’Isaac Albèniz, 36), sense cap més limitació d’horaris que les del mateix establiment. – Els tiquets es donaran al/la mestre/a el mateix dia que es quedin a dinar, a les nou del matí.

En cas que algun nen/a sigui intolerant a algun aliment o tingui algun altre problema amb l’alimentació, caldrà fer-ho saber i portar un certificat mèdic.

Alumnes empadronats a Camós: no cal portar el certificat de l’Ajuntament per tenir accés a la gratuïtat de menjador, ja es van fer els tràmits corresponents a finals del curs passat. Pels canvis de domicili caldrà parlar amb secretaria.

Incidències en el cobrament: En el cas que es produís una discordança entre els dies que l’alumne/a s’ha quedat a dinar i el nombre de menús facturats a través d’un rebut, cal posar-se en contacte amb la coordinadora abans de dos mesos, sabent que a partir d’aquest any es cobrarà rigorosament els dies informats a la butlleta d’inscripció, exceptuant causa major degudament informada segons s’exposa més amunt. Gestió d’impagats: En el cas de devolució de dues mensualitats s’anul·larà la domiciliació bancària. Els rebuts retornats es cobraran amb les despeses bancàries que hagi ocasionat la devolució. Seguidament es podrà continuar fent ús del menjador però pagant el tiquet diari. Els imports que restin impagats es podran reclamar judicialment.

*Si voleu comentar aspectes referents al menjador del vostre fill/a podeu venir de dilluns a divendres de 9 a 12h. o bé concertar hora amb la responsable del menjador, Noemi Roset trucant al 618501594 o bé al correu electrònic coordinador@amipaentorn.cat